REVIEW

본문 바로가기

쇼핑몰 검색

회원로그인

FAME LABEL

TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG
(028) 3512 1500
THỨ HAI-THỨ SÁU: 09:00 - 17:30
THỨ BẢY: 9:00 - 12:00
CHỦ NHẬT, NGÀY LỄ: NGHỈ
THÔNG TIN NGÂN HÀNG
FAME F&C CO., LTD
SHINHAN BANK: 700-007-843062
REVIEW
XEM HẾT
 1. Chiếc quần kéo dài chân thần thánh

  TÁC GIẢ
  Phạm Thị Hồng Thanh
  THỜI GIAN
  06/12/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 2. Choihaju

  TÁC GIẢ
  Nguyễn Thị Thanh Hà
  THỜI GIAN
  02/12/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별2개
 3. beige trend coat :>

  TÁC GIẢ
  Phạm Thị Hồng Thanh
  THỜI GIAN
  09/11/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 4. love this tee!!!

  TÁC GIẢ
  Phạm Thị Hồng Thanh
  THỜI GIAN
  09/11/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 5. Áo rất nữ tánh

  TÁC GIẢ
  Phạm Thị Hồng Thanh
  THỜI GIAN
  09/11/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 6. Set 4 nhẫn moco

  TÁC GIẢ
  Phạm Thị Hồng Thanh
  THỜI GIAN
  09/11/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 7. Dây chuyền tầng hot trend

  TÁC GIẢ
  Phạm Thị Hồng Thanh
  THỜI GIAN
  09/11/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 8. Linen bottom mà tớ kiếm tìm bấy lâu

  TÁC GIẢ
  Phạm Thị Hồng Thanh
  THỜI GIAN
  09/11/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 9. Chiếc áo sexy :)

  TÁC GIẢ
  Phạm Thị Hồng Thanh
  THỜI GIAN
  09/11/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 10. Xuất sắc

  TÁC GIẢ
  Phương Thảo
  THỜI GIAN
  28/10/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 11. 5 sao <3

  TÁC GIẢ
  Phương Thảo
  THỜI GIAN
  28/10/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 12. Siêu thích

  TÁC GIẢ
  Phương Thảo
  THỜI GIAN
  14/08/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 13. Tốt

  TÁC GIẢ
  Phương Thảo
  THỜI GIAN
  14/08/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 14. áo

  TÁC GIẢ
  Phạm Thị Lan Chi
  THỜI GIAN
  30/07/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별2개
 15. Fame Label with love <3

  작성자
 16. Review

  TÁC GIẢ
  Lê Linh
  THỜI GIAN
  17/06/2018
  ĐÁNH GIÁ
  별5개