REVIEW

본문 바로가기

쇼핑몰 검색

회원로그인

FAME LABEL

TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG
(028) 3512 1500
THỨ HAI-THỨ SÁU: 09:00 - 17:30
THỨ BẢY: 9:00 - 12:00
CHỦ NHẬT, NGÀY LỄ: NGHỈ
THÔNG TIN NGÂN HÀNG
FAME F&C CO., LTD
SHINHAN BANK: 700-007-843062
REVIEW
XEM HẾT
 1. Cherry Skirt - My Dream Skirt

  TÁC GIẢ
  Phạm Thị Hồng Thanh
  THỜI GIAN
  06/11/2017
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 2. From Fame Label with love <3

  작성자
 3. 10 điểm cho chất lượng

  TÁC GIẢ
  Đặng Khánh Linh
  THỜI GIAN
  31/10/2017
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 4. From Fame Label with love <3

  작성자
 5. Nhẹ nhàng như hoa

  TÁC GIẢ
  Trang Nguyễn Minh Thùy
  THỜI GIAN
  25/10/2017
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 6. Tuyệtttttt

  TÁC GIẢ
  Đặng Khánh Linh
  THỜI GIAN
  23/10/2017
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 7. From Fame Label with love <3

  작성자
 8. Chắc phải tậu đồ ở shop dài dài đây ^^

  TÁC GIẢ
  Lâm Thị Mỹ Hảo
  THỜI GIAN
  20/10/2017
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 9. From Fame Label with love <3

  작성자
 10. Cực kỳ hài lòng

  TÁC GIẢ
  Đặng Khánh Linh
  THỜI GIAN
  17/10/2017
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 11. Fame Label with love <3

  작성자
 12. váy xinh

  TÁC GIẢ
  Phạm Thủy
  THỜI GIAN
  21/09/2017
  ĐÁNH GIÁ
  별5개
 13. Fame Label with love <3

  작성자