Jeans LIST

본문 바로가기

쇼핑몰 검색

회원로그인

FAME LABEL

TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG
(028) 3512 1500
THỨ HAI-THỨ SÁU: 09:00 - 17:30
THỨ BẢY: 9:00 - 12:00
CHỦ NHẬT, NGÀY LỄ: NGHỈ
THÔNG TIN NGÂN HÀNG
FAME F&C CO., LTD
SHINHAN BANK: 700-007-843062
Jeans LIST
Skinny jeans kiểu dáng cơ bản, lưng cao
560,000 VNĐ 336,000 VNĐ
Jeans rách đầu gối và gấu quần xẻ góc
760,000 VNĐ 532,000 VNĐ
Jeans ống suông, wax rách đầu gối
460,000 VNĐ 276,000 VNĐ
Short jeans rách màu xanh nhạt
360,000 VNĐ 144,000 VNĐ
Jeans wax rách đùi tới đầu gối, form suông
520,000 VNĐ 260,000 VNĐ